Vakgebied Tax - van Senior Consultant Tax tot Tax Director

Carneiro Watson bemiddelt Senior Tax Professionals en Tax Managers, Tax Directors en Partners.

Typische vacatures die we vervullen zijn Head of Tax, Tax Manager, Indirect Tax Specialist, Tax Controller, Transfer Pricing Manager en Tax Lawyer. Naast het bemiddelen van professionals voor permanente vacature komen we goed tot ons recht bij interim posities.

We leveren Fiscalisten in alle sectoren .

De salaris range waarin we kandidaten plaatsen loopt van 60 tot 250k. 

Voor Carneiro Watson gaat het werven van Tax Professionals nooit om ‘snel binnenhalen’.

De financiële topprofessional van vandaag moeten over een indrukwekkende vaardigheden beschikken. Ze moeten strategische financiële vaardigheden hebben op het gebied van kapitaalplanning, fusies en overnames, bedrijfsplanning, investor relations, belastingen en FP&A – evenals de operationele capaciteiten om een ​​bedrijf te laten groeien en veranderingen te beheren. Bovendien moeten ze de integriteit van de financiële toestand van de organisatie en de gerapporteerde resultaten kunnen garanderen, de aandeelhouderswaarde kunnen vergroten, een optimaal risicobeheer kunnen instellen en de kosten scherp in de gaten kunnen houden – en dat alles onder toezicht van de regering, de directie en de aandeelhouders.